Έλεγχος Εισιτηρίου – Κάρτας

Συμπληρώστε το σειριακό αριθμό της έξυπνης κάρτας/ εισιτηρίου σας ή σκανάρετέ τα μέσω NFC και δείτε τα εναπομείναντα δρομολόγια ή τις υπολοιπόμενες ημέρες ισχύος της κάρτας σας