Εισιτήρια

Είδη Εισιτηρίων

Ενδεικτικοί Προορισμοί Α΄ Ζώνης
Άγιοι Απόστολοι – Άγιος Ιωάννης – Βαμβακόπουλο- Kalliston Ξενοδοχείο  – Λενταριανά – Μ.Α.Ι.Χ. – Μουρνιές – Νέα Χώρα – Νοσοκομείο – Πασακάκι – Πελεκαπίνα – Τ.Ε.Ι. – Χαλέπα – Χρυσή Ακτή

Α' ΖΩΝΗ
Κατηγορία Αγορά εκτός του λεωφορείου Αγορά εντός του λεωφορείου (Προσαυξημένο)
Κανονικό 1,10 € 2,00 €
Φοιτητικό: για φοιτητές σε σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ εκτός Ν. Χανίων 0,80 € 1,50 €
Φοιτητικό: για φοιτητές σε σχολές Ν. Χανίων/ Μαθητικό/ Πολύτεκνοι 0,60 € 1,00 €

Ενδεικτικοί Προορισμοί Β΄ Ζώνης
Αγιος Ονούφριος – Αγυιά Φυλακές – Γαλατάς – Δαράτσο – Καλαμάκι – Καμπάνι – Κορακιές – Κουνουπιδιανά  – Ναυτικό Νοσοκομείο – Νεροκούρου – Περβόλια – Πιθάρι – Πλακούρες – Σόδυ – Σούδα – Τσικαλαριά

Β' ΖΩΝΗ
Κατηγορία Αγορά εκτός του λεωφορείου Αγορά εντός του λεωφορείου (Προσαυξημένο)
Κανονικό 1,50 € 2,50 €
Φοιτητικό: για φοιτητές σε σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ εκτός Ν. Χανίων 1,10 € 2,00 €
Φοιτητικό: για φοιτητές σε σχολές Ν. Χανίων/ Μαθητικό/ Πολύτεκνοι 0,80 € 1,50 €

Προσοχή! Στην περίπτωση που επιβάτης εισέλθει στο λεωφορείο χωρίς εισιτήριο ή πληρώνει μειωμένο εισιτήριο και δεν παρουσιάσει δικαιολογητικό στον οδηγό, τότε ο επιβάτης είναι υποχρεωμένος να πληρώσει προσαυξημένο εισιτήριο.

Κάρτα 30 Ημερών

Α' ΖΩΝΗ
Κάρτα απεριορίστων διαδρομών για Α' ζώνη 55 €
Μηνιαία φοιτητική κάρτα απεριορίστων διαδρομών για Α' ζώνη 30 €
Β' ΖΩΝΗ
Μηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών για Α' και Β' ζώνη 75 €
Μηνιαία φοιτητική κάρτα απεριορίστων διαδρομών για Α' και Β' ζώνη 40 €

Χάρτης Ορίων Α’ & Β’ Ζώνης