Ενημερώνουμε το επιβατικό μας κοινό ότι από Δευτέρα 15 Ιουλίου το δρομολόγιο Νο18 θα πραγματοποιεί μόνο την διαδρομή : Πλακούρες-Χανιά-Πλακούρες.

Για τις εξής περιοχές:

Πιθάρι-Καμπάνι-Κορακιές-Άγιος Ονούφριος  θα δημιουργηθεί το δρομολόγιο Νο12 που θα πραγματοποιείται ανά ώρα από τις 07:00 έως τις 22:00.

Η διαδρομή της γραμμής Νο12 (Αφετηρία: πρώην Δημαρχείο Ακρωτηρίου) θα έχει ως εξής :

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ                                ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΠΙΘΑΡΙ                                             ΠΛ. ΚΟΥΝ/ΝΩΝ

ΚΟΡΑΚΙΕΣ                                       ΑΓ.ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ

ΚΑΜΠΑΝΙ                                       ΚΑΜΠΑΝΙ 

ΑΓ.ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ                             ΠΙΘΑΡΙ

ΠΛ. ΚΟΥΝ/ΝΩΝ                             ΚΟΡΑΚΙΕΣ

Σημ.1: Ο επιβάτης από Χανιά θα μπορεί να μετεπιβιβάζεται από τη γραμμή Νο18 στη γραμμή Νο12 με το ίδιο εισιτήριο.

Σημ.2: Ο επιβάτης θα μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο τη γραμμή Νο12 με το εισιτήριο του 1,20. Σε περίπτωση που επιθυμεί να συνεχίσει με το δρομολόγιο Νο18, θα επιβιβάζεται με το εισιτήριο του 1,60 και στις δύο γραμμές.

Εκ της Διοικήσεως

Ανανέωση 19/07/2024

  • Νο18 Κουνουπιδιανά (Αφετηρία: Πλακούρες (Βόθωνας)):

Καθημερινές: 7:00 Χανιά – Κουνουπιδιανά, 7:30, 7:50, 8:10, 8:30, 8:50, 9:10, 9:30, 9:50, 10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:30, 14:50, 15:10, 15:30, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 17:10, 17:30, 17:50, 18:10, 18:30, 18:50, 19:10, 19:30, 19:50, 20:10, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:45, 23:30, 00:20, 01:05 Κουνουπιδιανά – Χανιά.

Σάββατο:  07:00 Χανιά – Κουνουπιδιανά, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:45, 23:30, 00:00, 00:30, 01:15.

*Κυριακή: 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:45, 23:45 * Όλα τα δρομολόγια της Κυριακής έχουν αφετηρία από Εθνική Τράπεζα

  • Νο12 Πιθάρι – Κορακιές – Καμπάνι – Αγ. Ονούφριος (Αφετηρία: Πλατεία Κουνουπιδιανών):

Καθημερινές: 7:10 Πιθάρι – Κορακιές, 7:25 Αγ. Ονούφριος, 7:45 Καμπάνι, 8:10 Πιθάρι – Κορακιές, 8:25 Αγ. Ονούφριος, 8:45 Καμπάνι, 9:10 Πιθάρι – Κορακιές, 9:25 Αγ. Ονούφριος, 9:45 Καμπάνι, 10:10 Πιθάρι – Κορακιές, 10:25 Αγ. Ονούφριος, 10:45 Καμπάνι, 11:10 Πιθάρι – Κορακιές, 11:25 Αγ. Ονούφριος, 11:45 Καμπάνι, 12:10 Πιθάρι – Κορακιές, 12:25 Αγ. Ονούφριος, 12:45 Καμπάνι, 13:10 Πιθάρι – Κορακιές, 13:25 Αγ. Ονούφριος, 13:45 Καμπάνι, 14:10 Πιθάρι – Κορακιές, 14:25 Αγ. Ονούφριος, 14:45 Καμπάνι, 15:10 Πιθάρι – Κορακιές, 15:25 Αγ. Ονούφριος, 15:45 Καμπάνι, 16:10 Πιθάρι – Κορακιές, 16:25 Αγ. Ονούφριος, 16:45 Καμπάνι, 17:10 Πιθάρι – Κορακιές, 17:25 Αγ. Ονούφριος, 17:45 Καμπάνι, 18:10 Πιθάρι – Κορακιές, 18:25 Αγ. Ονούφριος, 18:45 Καμπάνι, 18:10 Πιθάρι – Κορακιές, 18:25 Αγ. Ονούφριος, 18:45 Καμπάνι, 19:10 Πιθάρι – Κορακιές, 19:25 Αγ. Ονούφριος, 19:45 Καμπάνι, 20:10 Πιθάρι – Κορακιές, 20:25 Αγ. Ονούφριος, 20:45 Καμπάνι, 21:10 Πιθάρι – Κορακιές, 21:25 Αγ. Ονούφριος, 21:45 Καμπάνι, 22:10 Πιθάρι – Κορακιές.

Σάββατο: 7:10 Πιθάρι – Κορακιές, 7:25 Αγ. Ονούφριος, 7:45 Καμπάνι, 8:10 Πιθάρι – Κορακιές, 8:25 Αγ. Ονούφριος, 8:45 Καμπάνι, 9:10 Πιθάρι – Κορακιές, 9:25 Αγ. Ονούφριος, 9:45 Καμπάνι, 10:10 Πιθάρι – Κορακιές, 10:25 Αγ. Ονούφριος, 10:45 Καμπάνι, 11:10 Πιθάρι – Κορακιές, 11:25 Αγ. Ονούφριος, 11:45 Καμπάνι, 12:10 Πιθάρι – Κορακιές, 12:25 Αγ. Ονούφριος, 12:45 Καμπάνι, 13:10 Πιθάρι – Κορακιές, 13:25 Αγ. Ονούφριος, 13:45 Καμπάνι, 14:10 Πιθάρι – Κορακιές, 14:25 Αγ. Ονούφριος, 14:45 Καμπάνι, 15:10 Πιθάρι – Κορακιές, 15:25 Αγ. Ονούφριος, 15:45 Καμπάνι, 16:10 Πιθάρι – Κορακιές, 16:25 Αγ. Ονούφριος, 16:45 Καμπάνι, 17:10 Πιθάρι – Κορακιές, 17:25 Αγ. Ονούφριος, 17:45 Καμπάνι, 18:10 Πιθάρι – Κορακιές, 18:25 Αγ. Ονούφριος, 18:45 Καμπάνι, 18:10 Πιθάρι – Κορακιές, 18:25 Αγ. Ονούφριος, 18:45 Καμπάνι, 19:10 Πιθάρι – Κορακιές, 19:25 Αγ. Ονούφριος, 19:45 Καμπάνι, 20:10 Πιθάρι – Κορακιές, 20:25 Αγ. Ονούφριος, 20:45 Καμπάνι, 21:10 Πιθάρι – Κορακιές, 21:25 Αγ. Ονούφριος, 21:45 Καμπάνι, 22:10 Πιθάρι – Κορακιές.

Κυριακή:Δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια.