Μ. Παρασκευή 03/05/2024

 • Νο11 Νέα Χώρα – Χαλέπα (Αφετηρία: τέρμα Σελίνου):

6:20, 7:20, 8:20, 9:20 Κουμπελή, 10:00, 10:30, 11:00 Σόδυ, 11:30 Κουμπελή, 12:00, 12:30, 13:00 Σόδυ, 13:30 Κουμπελή, 14:00, 14:30 Σόδυ, 15:00 Κουμπελή, 15:30, 16:00, 16:30 Σόδυ, 17:00 Κουμπελή, 17:30,18:20 Σόδυ, 19:20, 20:20, 21:20. 

 • Νο13 Σούδα (Αφετηρία: Λιμάνι Σούδας):

6:00 Χανιά – Σούδα, 6:40 Σούδα – Χανιά, 7:40 Σούδα – Χανιά,8:40 Σούδα – Χανιά,9:40 Σούδα – Χανιά, 10:10, 10:40 Σούδα – Χανιά – ΝΝΚ, 11:10, 11:40 Σούδα – Χανιά – ΝΝΚ, 12:10, 12:40 Σούδα – Χανιά – ΝΝΚ, 13:10, 13:40 Σούδα – Χανιά – ΝΝΚ, 14:10, 14:40 Σούδα – Χανιά – ΝΝΚ, 15:10, 15:40 Σούδα – Χανιά – ΝΝΚ, 16:10, 16:40 Σούδα – Χανιά – ΝΝΚ , 17:10, 17:40 Σούδα – Χανιά – ΝΝΚ,18:40, 19:40, 20:40, 20:50, 21:40, 22:30 Χανιά – Σούδα, 23:00 Σούδα – Χανιά (Τέρμα). 

 • Νο15 Δαράτσο-Γαλατά-Καλαμάκι (Αφετηρία: Ζυμβρακάκηδων):

7:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30 , 14:30,15:30, 16:30, 17:30, 19:30, 21:30.

Όλα τα δρομολόγια πάνε Δαράτσο – Γαλατά – Καλαμάκι – Πανόραμα

 • Νο16 Περιβόλια (Αφετηρία: Πλατεία Μάχης Κρήτης):

8:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:30, 14:30, 16:30, 18:00, 20:00.

 • Νο17 Νεροκούρου (Αφετηρία:Γήπεδο Νεροκούρου):

13:30, 16:30.                                             

 • Νο18 Κουνουπιδιανά (Αφετηρία: Πλατεία 1866):

07:30, 08:30, 09:30, 10:00, 10:30 Πιθάρι, 11:00 Καμπάνι, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Καμπάνι-Πιθάρι, 14:30 Αγ. Ονούφριος, 15:00, 15:30, 16:00 Πιθάρι, 16:30, 17:00 Καμπάνι, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:45, 23:45.

 • Νο19 Αγυιά (Αφετηρία: ΟΑΚ Αγυιά):

10:30Μαρμαρά-Ποτιστήρια-Λυγιδές, 12:30 , 14:30Μαρμαρά-Ποτιστήρια-Λυγιδές, 15:30Μαρμαράς-Ποτιστήρια-Λυγιδές-Χανιά-Λυγιδές-Ποτιστήρια-Μαρμαράς, 17:30Μαρμαράς-Ποτιστήρια-Λυγιδές-Χανιά-Λυγιδές-Ποτιστήρια-Μαρμαράς.

 • Νο20 Λενταριανά – Αγ. Ιωάννης (Αφετηρία: Λενταριανά):

07:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 21:00. 

 •  Νο21 Καλαμάκι – Χρυσή Ακτή – Αγ. Απόστολοι(Αφετηρία: Ξενοδοχείο Πανόραμα):

07:45 Χανιά -Καλαμάκι, 08:15 Χανιά -Καλαμάκι, 08:20, 08:50, 09:20, 09:50, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:20, 16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 19:20, 19:50, 20:20, 20:50, 21:20, 21:50, 22:20, 22:50.

 • Νο22 Τσικαλαριά (Αφετηρία:ΤΣΤσικαλαριά (CretaFresh)):

11:30, 14:30.

 • Νο24 Νοσοκομείο (Αφετηρία: Ζυμβρακάκηδων):

06:50, 08:30, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15,14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 20:30, 22:00.

Μ. Σάββατο 04/05/2024

Τα δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν κανονικά. Εκτός από τα τελευταία δρομολόγια των Κουνουπιδιανών 23:30, 00:00, 00:45.

Κυριακή του Πάσχα 05/05/2024: Θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια μόνο για την γραμμή Νο 21

 •  Νο21 Καλαμάκι – Χρυσή Ακτή – Αγ. Απόστολοι(Αφετηρία: Ξενοδοχείο Πανόραμα):

07:45 Χανιά -Καλαμάκι, 08:15 Χανιά -Καλαμάκι, 08:50, 09:50, 10:50, 11:50, 12:50, 13:50, 14:50, 15:50, 16:50, 17:50, 18:50, 19:50, 20:50, 21:50, 22:50.

Δευτέρα του Πάσχα 06/05/2024: Τα δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν όπως τις Κυριακές και Αργίες.

Τρίτη(Πρωτομαγιά) 07/05/2024:  Τα δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν όπως τις Κυριακές και Αργίες.