Ενημερώνουμε το επιβατικό μας κοινό για τις αλλαγές στα δρομολόγια, με ισχύ από   Πέμπτη 11/04/2024

 • Νο11 Νέα Χώρα – Χαλέπα (Αφετηρία: τέρμα Σελίνου):

Καθημερινές :  6:00, 6:30,7:00 Σόδυ ,7:20 Κουμπελή, 7:40 Κουμπελή, 8:00,8:20, 8:40 Σόδυ, 9:00, 9:20, 9:40 Κουμπελή, 10:00, 10:20, 10:40Σόδυ, 11:00, 11:20, 11:40 Κουμπελή, 12:00, 12:20, 12:40 Σόδυ, 13:00, 13:20,13:40 Κουμπελή, 14:00, 14:15, 14:40 Σόδυ, 15:00 Κουμπελή, 15:30, 16:00 Σόδυ, 16:30, 17:00 Κουμπελή, 17:30, 18:00 Σόδυ, 18:30, 19:00 Κουμπελή, 19:30, 20:00 Σόδυ, 20:30, 21:00 Κουμπελή, 21:30, 22:20, 22:45 Χαλέπα – Νέα Χώρα.

Σάββατο:  6:00, 6:30 Σόδυ, 7:00,7:30 Κουμπελή, 8:00, 8:30 Σόδυ, 9:00, 9:30 Κουμπελή, 10:00, 10:30Σόδυ, 11:00, 11:30 Κουμπελή, 12:00, 12:30 Σόδυ, 13:00,13:30 Κουμπελή, 14:00, 14:30 Σόδυ, 15:00 Κουμπελή, 15:30, 16:00 Σόδυ, 16:30, 17:00 Κουμπελή, 17:30, 18:00 Σόδυ, 18:30, 19:00 Κουμπελή, 19:30, 20:00 Σόδυ, 20:30, 21:00 Κουμπελή, 21:30, 22:20.

Κυριακή: 6:20, 7:20 8:20, 9:20, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20, 18:20, 19:20, 20:20, 21:20. 

 • Νο13 Σούδα (Αφετηρία: Λιμάνι Σούδας):

Καθημερινές:06:00 Χανιά – Σούδα, 06:30 Χανιά – Σούδα, 06:40Σούδα -Χανιά, 07:10, 07:40 Σούδα – Χανιά – ΝΝΚ, 8:10, 08:40 Σούδα – Χανιά – ΝΝΚ, 09:10, 09:40 Σούδα – Χανιά – ΝΝΚ, 10:10, 10:40 Σούδα – Χανιά – ΝΝΚ, 11:10, 11:40 Σούδα – Χανιά – ΝΝΚ, 12:10, 12:40 Σούδα – Χανιά – ΝΝΚ, 13:10, 13:40 Σούδα – Χανιά – ΝΝΚ, 14:10, 14:40 Σούδα – Χανιά – ΝΝΚ, 15:10, 15:40 Σούδα – Χανιά – ΝΝΚ, 16:10, 16:40 Σούδα – Χανιά – ΝΝΚ , 17:10, 17:40 Σούδα – Χανιά – ΝΝΚ, 18:10, 18:40 Σούδα – Χανιά – ΝΝΚ, 19:10, 19:40 Σούδα – Χανιά – ΝΝΚ, 20:10, 20:40 Σούδα – Χανιά – Σούδα , 21:10, 21:40 Σούδα – Χανιά-Σούδα, 22:10, 22:30 Σούδα – Χανιά (Τέρμα), 23:00 Σούδα – Χανιά (Τέρμα).

Σάββατο:  06:00 Χανιά – Σούδα, 06:30 Χανιά – Σούδα, 7:00 Αγορά – ΝΝΚ, 07:40 Σούδα – Χανιά – ΝΝΚ, 8:10, 08:40 Σούδα – Χανιά – ΝΝΚ, 09:10, 09:40 Σούδα – Χανιά – ΝΝΚ, 10:10, 10:40 Σούδα – Χανιά – ΝΝΚ, 11:10, 11:40 Σούδα – Χανιά – ΝΝΚ, 12:10, 12:40 Σούδα – Χανιά – ΝΝΚ, 13:10, 13:40 Σούδα – Χανιά – ΝΝΚ, 14:10, 14:40 Σούδα – Χανιά – ΝΝΚ, 15:10, 15:40 Σούδα – Χανιά – ΝΝΚ, 16:10, 16:40 Σούδα – Χανιά – ΝΝΚ, 17:10, 17:40 Σούδα – Χανιά – ΝΝΚ, 18:10, 18:40 Σούδα – Χανιά – ΝΝΚ, 19:10, 19:40 Σούδα – Χανιά – ΝΝΚ, 20:10, 20:40 Σούδα – Χανιά-Σούδα ,21:10, 21:40 Σούδα – Χανιά – Σούδα, 22:10Σούδα – Χανιά (Τέρμα), 23:30 Σούδα Χανιά (Τέρμα).

Κυριακή: 6:00 Χανιά – Σούδα, 6:40 Σούδα – Χανιά, 7:40 Σούδα – Χανιά,8:40 Σούδα – Χανιά,9:40 Σούδα – Χανιά, 10:40 Σούδα – Χανιά, 11:40 Σούδα – Χανιά, 12:40 Σούδα – Χανιά, 13:40 Σούδα – Χανιά, 14:40 Σούδα – Χανιά, 15:40 Σούδα – Χανιά, 16:40 Σούδα – Χανιά, 17:40 Σούδα – Χανιά, 18:40 Σούδα – Χανιά, 19:40 Σούδα – Χανιά, 20:40 Σούδα – Χανιά, 20:50 Σούδα – Χανιά, 21:15 Χανιά – Σούδα, 21:35 Σούδα – Χανιά, 22:30 Χανιά – Σούδα, 23:00 Σούδα – Χανιά. 

 • Νο15 Δαράτσο-Γαλατά-Καλαμάκι (Αφετηρία: Ζυμβρακάκηδων):

Καθημερινές6:35, 7:10, 7:40 Καλαμάκι-Γαλατά-Δαράτσο, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30,14:00, 14:30,15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30

Σάββατο: 6:35, 7:10, 7:40 Καλαμάκι-Γαλατά-Δαράτσο, 8:30 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30.

Κυριακή: 07:30, 09:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30.

Όλα τα δρομολόγια πάνε Δαράτσο – Γαλατά – Καλαμάκι – Πανόραμα

 • Νο16 Περιβόλια (Αφετηρία: Πλατεία Μάχης Κρήτης):

Καθημερινές: 07:10, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 21:30.

 Σάββατο: 07:10, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 21:30.

Κυριακή: 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00.

 • Νο17 Νεροκούρου (Αφετηρία:Γήπεδο Νεροκούρου):

Καθημερινές:  08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00.

Σάββατο:08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00.       

Κυριακή:Δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια.

 • Νο18 Κουνουπιδιανά (Αφετηρία: Πλατεία 1866):
 • Νο18 Κουνουπιδιανά (Αφετηρία: Πλατεία 1866):

Καθημερινές:6:50,7:00 Αγ.Ονούφριος-Πιθάρι, 7:30 Καμπάνι, 7:55 Πολυτεχνείο – Κουνουπιδιανά, 8:20, 8:40, 9:00, 9:20, 9:40, 10:00, 10:20 Πιθάρι, 10:40, 11:00 Καμπάνι, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00 Καμπάνι-Πιθάρι, 14:20 Αγ. Ονούφριος, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00 Πιθάρι, 16:20, 16:40, 17:00 Καμπάνι, 17:20, 17:40, 18:00 Πιθάρι, 18:20, 18:40, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00 Καμπάνι, 20:30 Αγ. Ονούφριος, 21:00, 21:30 Πιθάρι, 22:15, 23:00, 23:30, 23:50, 00:35.

Σάββατο:  07:00 Αγ.Ονούφριος-Πιθάρι, 07:30 Καμπάνι, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Πιθάρι, 11:00 Καμπάνι, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Καμπάνι-Πιθάρι, 14:30 Αγ. Ονούφριος, 15:00, 15:30, 16:00 Πιθάρι, 16:30, 17:00 Καμπάνι, 17:30, 18:00 Πιθάρι, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00 Καμπάνι, 20:30 Αγ. Ονούφριος, 21:00, 21:30 Πιθάρι, 22:15, 23:00, 23:30, 00:00, 00:45.

Κυριακή: 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:45, 23:45.

 • Νο19 Αγυιά (Αφετηρία: ΟΑΚ Αγυιά):

Καθημερινές: 07:10 Χανιά – Αγυιά, 07:30 Μαρμαρά-Ποτιστήρια-Λυγιδές, 08:30, 09:30 Μαρμαρά-Ποτιστήρια-Λυγιδές, 10:30, 11:30 Μαρμαρά-Ποτιστήρια-Λυγιδές, 12:30, 13:45  Μαρμαρά-Ποτιστήρια-Λυγιδές, 14:30 Μαρμαρά-Ποτιστήρια-Λυγιδές, 15:30 Μαρμαράς-Ποτιστήρια-Λυγιδές-Χανιά-Λυγιδές-Ποτιστήρια-Μαρμαράς, 17:30 Μαρμαρά-Ποτιστήρια-Λυγιδές, 19:30 Μαρμαρά-Ποτιστήρια-Λυγιδές, 21:30 Μαρμαρά-Ποτιστήρια-Λυγιδές.

Σάββατο: 07:10 Χανιά – Αγυιά, 07:30 Μαρμαρά-Ποτιστήρια-Λυγιδές, 08:30, 09:30 Μαρμαρά-Ποτιστήρια-Λυγιδές, 10:30, 11:30 Μαρμαρά-Ποτιστήρια-Λυγιδές,12:30, 13:30 Μαρμαρά-Ποτιστήρια-Λυγιδές, 14:30 Μαρμαρά-Ποτιστήρια-Λυγιδές, 15:30, 17:30 Μαρμαρά-Ποτιστήρια-Λυγιδές, 19:30 Μαρμαρά-Ποτιστήρια-Λυγιδές, 21:30 Μαρμαρά-Ποτιστήρια-Λυγιδές.

Κυριακή: Δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια.

 • Νο20 Λενταριανά – Αγ. Ιωάννης (Αφετηρία: Λενταριανά):

Καθημερινές :6:45 Αγορά – Λενταριανά,7:00, 07:30, 08:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00 Λένταριανα – Αγ. Ιωάννης – Βλητέ, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00 Λένταριανα – Αγ. Ιωάννης – Βλητέ, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Λένταριανα – Αγ. Ιωάννης – Βλητέ, 14:30, 15:00, 15:30,16:00 Λένταριανα – Αγ. Ιωάννης – Βλητέ, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Λένταριανα – Αγ. Ιωάννης – Βλητέ, 18:30, 19:00, 19:30,20:00, 20:30, 21:00 Λένταριανα – Αγ. Ιωάννης – Βλητέ, 21:30, 22:00

 Σάββατο: 7:00, 07:30, 08:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00.

Κυριακή: 07:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00. 

 •  Νο21 Καλαμάκι – Χρυσή Ακτή – Αγ. Απόστολοι(Αφετηρία: Ξενοδοχείο Πανόραμα):

Καθημερινές:7:00 Χανιά -Καλαμάκι, 07:40, 08:40, 09:40,10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 14:40, 15:40, 16:40, 17:40, 18:40, 19:40, 20:40, 21:40, 22:00 Χανιά-Καλαμάκι.

Σάββατο:7:00 Χανιά -Καλαμάκι, 07:35, 08:35, 9:35,10:35, 11:35, 12:35, 13:35, 14:35, 15:35, 16:35, 17:35, 18:35, 19:35, 20:35, 21:35, 22:00 Χανιά-Καλαμάκι.

Κυριακή:  *Πραγματοποιούνται από την γραμμή Νο15, δείτε παραπάνω.

 • Νο22 Τσικαλαριά (Αφετηρία:ΤΣ Τσικαλαριά (CretaFresh)):

Καθημερινές:  07:00 πλ. Μάχης Κρήτης- Τσικαλαριά, 07:15, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00 Τσικαλαριά-Χανιά-Τσικαλαριά-Νεροκούρου.

Σάββατο : 07:00 πλ. Μάχης Κρήτης- Τσικαλαριά, 07:15, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00.

 Κυριακή: Δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια.

 • Νο23Πολυτεχνείο (Αφετηρία: Πολυτεχνείο Κρήτης):

Καθημερινές:08:45 Χανιά – Πολυτεχνείο, 09:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 19:45 Χανιά – Πολυτεχνείο.

Σάββατο –  Κυριακή: Δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια.

 • Νο24 Νοσοκομείο (Αφετηρία: Ζυμβρακάκηδων):

Καθημερινές06:45, 07:30, 08:15, 08:45 Επιστροφή οδ. Αγ. Αποστόλων, 09:15, 09:45 Πλαστήρα – Επιστροφή οδ. Αγ. Αποστόλων, 10:15, 10:45 Επιστροφή οδ. Αγ. Αποστόλων, 11:15, 11:45 Επιστροφή οδ. Αγ. Αποστόλων, 12:15, 12:45 Επιστροφή οδ. Αγ. Αποστόλων, 13:15, 13:45 Πλαστήρα – Επιστροφή οδ. Αγ. Αποστόλων, 14:15, 14:45 Επιστροφή οδ. Αγ. Αποστόλων, 15:15, 15:45 Επιστροφή οδ. Αγ. Αποστόλων, 16:15, 16:45 Επιστροφή οδ. Αγ. Αποστόλων, 17:15, 17:45 Πλαστήρα – Επιστροφή οδ. Αγ. Αποστόλων, 18:15, 18:45 Επιστροφή οδ. Αγ. Αποστόλων, 19:15, 19:45 Επιστροφή οδ. Αγ. Αποστόλων, 20:15, 20:45 Πλαστήρα – Επιστροφή οδ. Αγ. Αποστόλων, 21:15, 21:45 Επιστροφή οδ. Αγ. Αποστόλων, 22:15.

Σάββατο:  06:40, 07:30 Επιστροφή οδ. Αγ. Αποστόλων, 08:15, 08:45 Επιστροφή οδ. Αγ. Αποστόλων, 09:15, 09:45 Πλαστήρα –  Επιστροφή οδ. Αγ. Αποστόλων, 10:15, 10:45 Επιστροφή οδ. Αγ. Αποστόλων, 11:15, 11:45 Επιστροφή οδ. Αγ. Αποστόλων, 12:15, 12:45 Επιστροφή οδ. Αγ. Αποστόλων, 13:15, 13:45 Πλαστήρα – Επιστροφή οδ. Αγ. Αποστόλων, 14:15, 14:45 Επιστροφή οδ. Αγ. Αποστόλων, 15:15, 16:15, 17:15 Πλαστήρα – Επιστροφή οδ. Αγ. Αποστόλων, 18:15, 19:15, 20:15 Πλαστήρα – Επιστροφή οδ. Αγ. Αποστόλων, 21:15, 22:15.

Κυριακή: 06:50, 08:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:00.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού μας κοινού, στην ιστοσελίδα μας (www.chaniabus.gr& στην εφαρμογή για Android&iOS«Αστικές Συγκοινωνίες Χανίων») υπάρχει η επιλογή της τηλεματικής, στην οποία γνωστοποιείται η ακριβής θέση του λεωφορείου, καθώς και πόση ώρα χρειάζεται το λεωφορείο για να φτάσει στην εκάστοτε στάση.

 Εκ της Διοικήσεως