Λόγω τεχνικών προβλημάτων το σύστημα τηλεματικής δεν λειτουργεί προσωρινά για την γραμμή Νέα Χώρα – Χαλέπα – Σόδυ – Κουμπελή. Οι προγραμματιστές μας προσπαθούν για την άμεση επίλυση του προβλήματος. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.