Τα δρομολόγια 27/10/23 θα εκτελεστούν όπως αναγράφεται:

7:00, 7:30, 8:10, 8:40, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:40, 21:00, 21:20, 21:40, 22:00, 22:20, 22:40, 23:05, 23:30

Για το Σάββατο και την Κυριακή τα δρομολόγια θα εκτελεστούν όπως τις Κυριακές και τις Αργίες όπως έχει αναρτηθεί το πρόγραμμα σε προηγούμενη ανακοίνωση με ισχύ από 28/10/23.

Απο Δευτέρα 30/10/23 το δρομολόγιο στις 07:30 το πρωί δεν θα εκτελείται. Από την Τετάρτη 01/11/23 τα δρομολόγια δεν θα πηγαίνουν από τις παραλίες Χρυσή Ακτή, Άγιοι Απόστολοι. Θα πηγαίνει και θα επιστρέφει από τον κεντρικό δρόμο.