Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης, ότι από 07/09/2023 η γραμμή Νο23 επανέρχεται τις παρακάτω ώρες λόγω εξεταστικής: 08:15, 9:45, 10:45, 11:15, 12:45, 13:45, 14:15, 15:45, 16:45, 17:15, 18:45 και 20:30.

Σημ.: Το δρομολόγιο που ξεκινάει 07:55 Κουνουπιδιανά θα μπαίνει στην Πολυτεχνειούπολη, για την εξυπηρέτηση των φοιτητών και του πολιτικού προσωπικού του ιδρύματος.

Εκ της Διοικήσεως