• Νο11 Χαλέπα (Αφετηρία: Εθνική Τράπεζα):

06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:15, 10:45 Σόδυ, 11:15, 11:45, 12:15 Κουμπελή, 12:45, 13:15, 13:45 Σόδυ Κουμπελή, 14:15, 14:45, 15:15 Σόδυ, 15:45, 16:15, 16:45, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30.

 • Νο12 Αγ. Ιωάννης (Αφετηρία: Πλατεία Μάχης Κρήτης):

08:00, 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:30, 16:30, 18:00, 20:00.

 • Νο13 Σούδα (Αφετηρία: Επιμελητήριο – Αγορά):

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00 Τσικαλαριά – Σούδα, 10:30, 11:00 ΝΝΚ, 11:30, 12:00 ΝΝΚ, 12:30,  13:00 ΝΝΚ, 13:30, 14:00 Τσικαλαριά – ΝΝΚ, 14:30, 15:00 ΝΝΚ, 15:30, 16:00 ΝΝΚ, 16:30, 17:00 Τσικαλαριά, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:30.

 • Νο15 Δαράτσο-Γαλατά-Καλαμάκι (Αφετηρία: Πλατεία 1866):

07:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 21:40, 22:30.

(Όλα τα δρομολόγια πάνε Δαράτσο – Γαλατά – Καλαμάκι – Πανόραμα)

 • Νο16 Περιβόλια (Αφετηρία: Ζυμβρακάκηδων):

11:00, 12:00, 13:30, 14:30, 15:30, 17:00.

 • Νο17 Νεροκούρου (Αφετηρία: Ζυμβρακάκηδων):

11:30, 14:30, 17:00.

 • Νο18 Κουνουπιδιανά (Αφετηρία: Πλατεία 1866):

07:30, 09:00, 10:00, 10:30 Πιθάρι, 11:00 Καμπάνι, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Καμπάνι – Πιθάρι, 14:30 Αγ. Ονούφριος, 15:00, 15:30, 16:00 Πιθάρι, 16:30, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00,  21:00, 22:00, 23:00.

 • Νο19 Αγυιά (Αφετηρία: Πλατεία 1866):

10:15, 12:00, 13:30, 14:20 Μαρμαράς, Ποτιστήρια, Λυγιδές, 16:15 Μαρμαράς, Ποτιστήρια, Λυγιδές.

 • Νο20 Λενταριανά – Νέα Χώρα (Αφετηρία: Λενταριανά):

07:00 Αγορά – Λενταριανά, 09:00 Αγορά – Λενταριανά, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 19:00 Αγορά – Λενταριανά, 21:00 Αγορά – Λενταριανά.

 •  Νο21 Καλαμάκι (Αφετηρία: Πλατεία 1866):

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00.  

 • Νο22 Τσικαλαριά (Αφετηρία: Αγορά):

Εκτελούνται από την γραμμή Νο13, δείτε παραπάνω.

 • Νο17-24 Νοσοκομείο (Αφετηρία: Ζυμβρακάκηδων):

06:50, 08:30, 09:30 Πλαστήρα-Μουρνιές, 10:30, 11:30 Μουρνιές – Νεροκούρου, 12:30 Πλαστήρα –Μουρνιές, 13:30, 14:00, 14:30 Μουρνιές – Νεροκούρου, 15:30, 16:00, 17:00 Μουρνιές – Νεροκούρου, 20:30, 22:00.