Ενημερώνουμε το επιβατικό μας κοινό για τις αλλαγές στα δρομολόγια, με ισχύ από Σάββατο 08/04/2023

 • Νο11 Χαλέπα (Αφετηρία: Τράπεζα):

Καθημερινές :  6:10, 6:45, 7:20 Σόδυ-Κουμπελή, 7:45, 8:00, 8:20 Κουμπελή, 8:45 Σόδυ, 9:15, 9:45, 10:10, 10:30, 10:50 Σόδυ, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10 Κουμπελή, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50 Σόδυ – Κουμπελή, 14:15, 14:45, 15:15 Σόδυ, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15 Σόδυ, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15 Σόδυ – Κουμπελή, 21:50, 22:30.

Σάββατο:  6:10, 6:45, 7:20 Σόδυ-Κουμπελή, 7:50, 8:15 Κουμπελή, 8:45 Σόδυ, 9:15, 9:45, 10:15, 10:45 Σόδυ, 11:15, 11:45, 12:15 Κουμπελή, 12:45, 13:15, 13:45 Σόδυ-Κουμπελή, 14:15, 14:45, 15:15 Σόδυ, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15 Σόδυ, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15 Σόδυ-Κουμπελή, 21:50, 22:30.

Κυριακή: 06:30, 07:30 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:40, 13:30, 14:40, 15:30, 16:40, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30. 

 • Νο12 Αγ. Ιωάννης (Αφετηρία: Πλατεία Μάχης Κρήτης):

Καθημερινές – Σάββατο: 7:15, 7:45*, 8:00**, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30. *Μόνο Καθημερινές. – **Μόνο Σάββατο.

Κυριακή: 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00. 

 • Νο13 Σούδα (Αφετηρία: Λιμάνι Σούδας):

Καθημερινές: 06:00 Χανιά – Σούδα, 06:30 Χανιά – Σούδα, 06:40, 07:10, 07:40 Σούδα – Χανιά – ΝΝΚ, 8:10, 08:40 Σούδα – Χανιά – ΝΝΚ, 09:10, 09:40 Σούδα – Χανιά – ΝΝΚ, 10:10, 10:40 Σούδα – Χανιά – ΝΝΚ, 11:10, 11:40 Σούδα – Χανιά – ΝΝΚ, 12:10, 12:40 Σούδα – Χανιά – ΝΝΚ, 13:10, 13:40 Σούδα – Χανιά – ΝΝΚ, 14:10, 14:40 Σούδα – Χανιά – ΝΝΚ, 15:10, 15:40 Σούδα – Χανιά – ΝΝΚ, 16:10, 16:40 Σούδα – Χανιά – Τσικαλαριά, , 17:10, 17:40 Σούδα – Χανιά – ΝΝΚ, 18:10, 18:40 Σούδα – Χανιά – ΝΝΚ, 19:10, 19:40 Σούδα – Χανιά – ΝΝΚ, 20:10, 20:40 Σούδα – Χανιά – Τσικαλαριά, 21:10, 21:40, 22:10, 22:30 Σούδα – Χανιά (Τέρμα), 23:00 Σούδα – Χανιά (Τέρμα).

Σάββατο:  06:00 Χανιά – Σούδα, 06:30 Χανιά – Σούδα, 7:00 Αγορά – Τσικαλαριά – ΝΝΚ, 07:40 Σούδα – Χανιά – ΝΝΚ, 8:10, 08:40 Σούδα – Χανιά – ΝΝΚ, 09:10, 09:40 Σούδα – Χανιά – Τσικαλαριά, 10:10, 10:40 Σούδα – Χανιά – ΝΝΚ, 11:10, 11:40 Σούδα – Χανιά – ΝΝΚ, 12:10, 12:40 Σούδα – Χανιά – ΝΝΚ, 13:10, 13:40 Σούδα – Χανιά – Τσικαλαριά, 14:10, 14:40 Σούδα – Χανιά – ΝΝΚ, 15:10, 15:40 Σούδα – Χανιά – ΝΝΚ, 16:10, 16:40 Σούδα – Χανιά – Τσικαλαριά, , 17:10, 17:40 Σούδα – Χανιά – ΝΝΚ, 18:10, 18:40 Σούδα – Χανιά – ΝΝΚ, 19:10, 19:40 Σούδα – Χανιά – ΝΝΚ, 20:10, 20:40 Σούδα – Χανιά – Τσικαλαριά, 21:10, 21:40, 22:10, 22:30 Σούδα – Χανιά (Τέρμα), 23:00 Αγορά – Σούδα,  23:30 Σούδα Χανιά (Τέρμα).

Κυριακή: 06:00 Χανιά – Σούδα, 06:30 Χανιά – Σούδα, 07:20, 08:20 Σούδα-Τσικαλαριά, 09:20 10:20, 11:20, 12:20 Σούδα-Τσικαλαριά, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20 Σούδα-Τσικαλαριά, 17:20, 18:20, 19:20, 21:35, 22:30. 

 • Νο15 Δαράτσο-Γαλατά-Καλαμάκι (Αφετηρία: Πλατεία 1866):

Καθημερινές 06:35, 07:10, 07:40 Καλαμάκι-Γαλατά-Δαράτσο, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:00, 14:30,15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:40, 22:30

Σάββατο: 06:35, 07:10, 07:40 Καλαμάκι-Γαλατά-Δαράτσο, 08:30 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:40, 22:30.

Κυριακή: 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30, 21:30.

*Όλα τα δρομολόγια πάνε Δαράτσο – Γαλατά – Καλαμάκι – Πανόραμα

 • Νο16 Περιβόλια (Αφετηρία: Ζυμβρακάκηδων):

Καθημερινές  Σάββατο: 07:10, 08:05, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:30, 14:30, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00, 21:30.

Κυριακή: Δεν εκτελούνται δρομολόγια.

 • Νο17 Νεροκούρου (Αφετηρία: Ζυμβρακάκηδων):

Καθημερινές  Σάββατο: 07:20, 8:00, 10:00, 11:30, 14:30, 17:00, 19:00, 21:00.

Κυριακή: Δεν εκτελούνται δρομολόγια.

 • Νο18 Κουνουπιδιανά (Αφετηρία: Πλατεία 1866):

Καθημερινές: 06:50, 07:00 Αγ.Ονούφριος-Πιθάρι, 07:30 Καμπάνι, 07:55, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Πιθάρι, 11:00 Καμπάνι, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Καμπάνι-Πιθάρι, 14:30 Αγ. Ονούφριος, 15:00, 15:30, 16:00 Πιθάρι, 16:30, 17:00 Καμπάνι, 17:30, 18:00 Πιθάρι, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00 Καμπάνι, 20:30 Αγ. Ονούφριος, 21:00, 21:30 Πιθάρι, 22:15, 23:00, 00:00.

Σάββατο:  07:00 Αγ.Ονούφριος-Πιθάρι, 07:30 Καμπάνι, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Πιθάρι, 11:00 Καμπάνι, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Καμπάνι-Πιθάρι, 14:30 Αγ. Ονούφριος, 15:00, 15:30, 16:00 Πιθάρι, 16:30, 17:00 Καμπάνι, 17:30, 18:00 Πιθάρι, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00 Καμπάνι, 20:30 Αγ. Ονούφριος, 21:00, 21:30 Πιθάρι, 22:15, 23:00, 00:00, 01:00.

Κυριακή: 07:30, 09:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00.

 • Νο19 Αγυιά (Αφετηρία: Πλατεία 1866):

Καθημερινές: Σάββατο: 7:10 Μαρμαρά-Ποτιστήρια-Λυγιδές, 8:30, 10:15, 12:00, 13:30, 14:20 Μαρμαρά-Ποτιστήρια-Λυγιδές, 16:15 Μαρμαρά-Ποτιστήρια-Λυγιδές, 18:00, 20:30, 21:30.

Κυριακή: Δεν εκτελούνται δρομολόγια.

 • Νο20 Λενταριανά-Νέα Χώρα (Αφετηρία: Λενταριανά):

Καθημερινές: 7:00, 7:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00.

Σάββατο:  07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00.

Κυριακή: 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00.(Αφετηρία Κυριακής: Εθνική Τράπεζα. Δρομολόγιο: Αγορά – Λενταριανά -Αγορά)

 •  Νο21 Καλαμάκι (Αφετηρία: Πλατεία 1866):

Καθημερινές: 07:00, 08:10, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00*, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Σάββατο: 07:00, 08:10, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00.

Κυριακή: 07:30*, 09:00*, 10:30*, 12:00*, 13:30*, 15:00*, 16:30*, 18:00*, 19:30*, 21:30*.

*Εκτελούνται από την γραμμή Νο15

 • Νο22 Τσικαλαριά (Αφετηρία: Πλατεία Μάχης Κρήτης):

Καθημερινές:  07:15, 10:10, 14:00, 17:00*, 21:00*

Σάββατο –  Κυριακή:  *Εκτελούνται από την γραμμή Νο13, δείτε παραπάνω.

 • Νο17-24 Νοσοκομείο (Αφετηρία: Ζυμβρακάκηδων):

Καθημερινές – Σάββατο:  06:40, 07:20 Μουρνιές – Νεροκούρου, 08:00 Μουρνιές – Νεροκούρου, 08:30, 09:00, 09:30 Πλαστήρα, 10:00 Μουρνιές – Νεροκούρου, 10:30, 11:00, 11:30 Μουρνιές – Νεροκούρου, 12:00, 12:30 Πλαστήρα, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Μουρνιές – Νεροκούρου, 15:00, 15:30, 16:00, 17:00 Μουρνιές – Νεροκούρου, 18:00, 19:00 Μουρνιές – Νεροκούρου, 20:00, 21:00 Μουρνιές – Νεροκούρου, 22:00.

Κυριακή: 06:50, 08:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:00.