Ενημερώνουμε το επιβατικό μας κοινό ότι από Τρίτη 14/03/2023 θα τροποποιηθούν τα δρομολόγια για την Χαλέπα, συγκεκριμένα:

Καθημερινές: 6:10, 6:45, 7:20 Σόδυ-Κουμπελή, 7:45, 8:00,     8:20 Κουμπελή, 8:45 Σόδυ, 9:15, 9:45, 10:10, 10:30, 10:50 Σόδυ, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10 Κουμπελή, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50 Σόδυ – Κουμπελή, 14:15, 14:45, 15:15 Σόδυ, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15 Σόδυ, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15 Σόδυ – Κουμπελή, 21:50, 22:30.

Σάββατο: 6:10, 6:45, 7:20 Σόδυ-Κουμπελή, 7:50,                                     8:15 Κουμπελή, 8:45 Σόδυ, 9:15, 9:45, 10:15 Κουμπελή, 10:45 Σόδυ, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45 Σόδυ-Κουμπελή, 14:15, 14:45, 15:15 Σόδυ, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15 Σόδυ, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15 Σόδυ-Κουμπελή, 21:50, 22:30.

Κυριακή: 06:30, 07:30 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:40, 13:30, 14:40, 15:30, 16:40, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30.