Ενημερώνουμε το επιβατικό μας κοινό, λόγω έργων στην Πλατεία 1866 οι αφετηρίες για τις γραμμές:

Νο15 Δαράτσο – Γαλατά – Καλαμάκι, Νο19 Αγυιά – Μαρμαρά – Ποτιστήρια, Νο21 Καλαμάκι και Νο18 Κουνουπιδιανά – Καμπάνι – Αγ. Ονούφριος – Πιθάρι θα μεταφερθούν προσωρινά.

Συγκεκριμένα στις:

07/03/2023 για τις γραμμές Νο15, Νο19 και Νο21 η επιβίβαση θα γίνεται από την στάση «ΣΚΑΛΙΔΗ» επί της οδ. Σκαλίδη.

08/03/2023 για τις γραμμές Νο18 η επιβίβαση θα γίνεται από την στάση «ΤΣ_ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ».

Εκ της Διοικήσεως