Σας γνωρίζουμε ότι τα δελτια μετακίνησης των ΑμεΑ που έχουν θεωρηθεί για το έτος 2022 θα ισχύουν για δωρέαν μετακίνηση έως την 28/2/2023.

Από 01/03/2023 όσοι δεν έχουν θεωρήσει τις κάρτες για το έτος 2023 θα καταβάλουν κανονικό εισιτήριο.

Η διαδικασία ανανέωσης διεκπεραιώνεται από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Ηρώων Πολυτεχνείου 11 και στα ΚΕΠ.