Ενημερώνουμε το επιβατικό μας κοινό ότι για 06/01/2023 τα δρομολόγια που θα πραγματοποιηθούν θα είναι όπως τις Κυριακές.

Από Δευτέρα 09/01/2023 έχουμε αλλαγές στα δρομολόγια τα όποια θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Δρομολόγια